Foto: Wesley Poelman

 Activiteiten  Verslagen - Reportages  2010: Boottocht met North Sea Pelagics 

Op 21 maart zijn we met 48 personen, leden van 3 Natuurpuntafdelingen (Scheldeland, Boven-Schelde en Gent), op zee vertrokken voor het spotten van bruinvissen en zeevogels. Onze tocht was voorzien voor 7 maart, maar door het gure weer en de woelige zee op die dag (5 beaufort), werd de tocht verplaatst naar 21 maart.

 • Drieteenmeeuw

  slideshows/ostendpelagics2010/1.jpg

  Foto: Benny Cottele

 • Grote jager

  slideshows/ostendpelagics2010/2.jpg

  Foto: Benny Cottele

 • Jan-van-Gent

  slideshows/ostendpelagics2010/3.jpg

  Foto: Wesley Poelman

 • Kleine mantelmeeuw

  slideshows/ostendpelagics2010/4.jpg

  Foto: Wesley Poelman

 • Noordse stormvogel

  slideshows/ostendpelagics2010/5.jpg

  Foto: Benny Cottele

 • Veel volk op de Albatros

  slideshows/ostendpelagics2010/6.jpg

  Foto: Wesley Poelman

 • Zwarte zeeëenden vliegen voorbij

  slideshows/ostendpelagics2010/7.jpg

  Foto: Wesley Poelman

Zondag 21 maart om 08h00 was iedereen aan boord. Windsnelheid voorzien in de voormiddag 5 beaufort,voor de namiddag voorspelde men kalme zee en nog een 1 à 2 beaufort. We gingen richting Thorntonbank, omdat daar de vorige week nog 189 bruinvissen gezien werden.

Maar natuurlijk blijven bruinvissen niet op één en dezelfde plaats zwemmen, ze volgen de scholen vis. Op de Thorntonbank aangekomen was er geen enkele bruinvis te zien. Dan zijn we maar in de omgeving een paar andere zandbanken gaan opzoeken, maar steeds met hetzelfde resultaat, geen vin te zien. De hele dag hebben we geen enkele bruinvis gezien.

Gelukkig hebben we meer geluk gehad met de vogels. Tijdens het varen hebben we aan chumming gedaan, dit is het overboord gooien van stukken visafval. Daar komen de vogels die op zee zijn, snel op af. Zo hebben we tientallen kleine mantelmeeuwen bij het schip gehad, op grijpafstand , prachtig. Ook zilvermeeuwen, dwergmeeuwtjes, maar ook kleine en grote jager die het schip volgden. De Jan-van-Genten doken in zee naar het visafval, prachtig schouwspel. Ook drieteenmeeuwen en Noorse Stormvogels vlogen met ons mee. Twee zeekoeten en een groep smienten werden gezien nabij de haven, een paar keer hebben we een lijntje zwarte zeeëenden gezien die laag over het water vlogen. Zo werd onze namiddag nog opgesmukt met een mooi zonnetje en al deze prachtige zeevogels. Hebben we geen enkele bruinvis gezien, des te meer vogels hebben we bij ons schip gehad. Spijtig genoeg waren er enkele mensen aan boord die in de voormiddag bij woelige zee zeeziek geworden zijn en voor wie de tocht niet veel positiefs heeft gehad maar al de andere spotters hebben zich wel goed geamuseerd.

Voor herhaling vatbaar.