Activiteiten  Verslagen - Reportages  2010: Zwerfvuilactie 

Veel afval in natuurgebieden De Ham en Kalkense Meersen

Zaterdag 20 maart waren er op verschillende plaatsen in de regio zwerfvuilacties. Dit jaar gaat de Krak her en der mee op tocht. Hij is de vier meter hoge mascotte, door leerlingen van het Scheppersinstituut gemaakt uit oude materialen.

Ook Natuurpunt Scheldeland deed mee, nog wel op twee plaatsen: natuurgebied De Ham in Wetteren en de Kalkense Meersen in Kalken.

Voor de actie in De Ham daagden slechts 5 personen op maar toch haalden we uit dit nieuwe gebied heel wat zwerfvuil (8-tal zakken) en grof vuil (twee grote hopen). Het zwerfvuil bestond voornamelijk uit verpakkingsresten van eten en drinken (blikjes, tetrabrikjes, zilverpapier, plastic, enz). Het grof vuil omvatte onder meer tuinslangen, een TL-lamp, afrastering, een pvc-raam, doeken en dekens, elektriciteitskabels, enz).

Zowel het vlakbij gelegen Scheppersinstituut (Basisschool en middelbare school) als het bedrijf Omnichem/Ajinomoto hadden de dagen voordien al flink wat afval geruimd in de nabijheid van De Ham.

Ook in de Kalkense Meersen werden grote delen opgeruimd door de Minaraad van Laarne, aangevuld met onze Natuurpunters en mensen van Kolena vzw. Na de Molenmeers waar al niet veel meer te ruimen viel, is de Burgveldstraat vanaf het landbouwsas aangepakt en vervolgens werd de volledige Uitbergsestraat schoongemaakt.

Balans van de opruimactie: 10 grote en zware zwerfvuilzakken. En het was plezant werken met al die overvliegende grutto's die driftig naar elkaar riepen vanaf de Vliegerkesweide. De opruimers waren verwonderd dat er nog zo'n grote groep smienten pleisterde tussen de de Kruisvormige weide en de smientenweide en dat er zoveel bergeenden in mekaars buurt zaten. En van dode padden was er toen in de Molenmeers nog helemaal geen sprake.

Diezelfde avond ging er een grootscheepse paddenoverzet door met start op het Vaartplein en 25 dolenthousiaste kinderen en 12 volwassenen hebben in totaal iets meer dan 350 padden gered en 1 kleine watersalamander, 4 bruine kikkers en 1 groene kikker veilig overgezet.

Ja, het was een zware werkdag, maar een hele plezante! Volgend jaar doen we dat gewoon weer over...

Meer over de actie in de regio: www.dds-verko.be - www.wetteren.be - www.laarne.be