Biodiversiteit  Dossiers  Ontbossing in den Blakken 

Nog meer bos bedreigd in provinciaal domein De Blakken

(Persbericht Natuurpunt Scheldeland en Leefmilieu Wetteren, ism Vereniging voor Bos in Vlaanderen)

Datum: 03/12/08 - Contact: Antoon Blondeel, Voorzitter Natuurpunt Scheldeland, 0477-32 16 78
Lucien De Geest, Leefmilieu Wetteren, 0496-86 09 12

De plannen van het Plantencentrum Wetteren om een stuk bos in het provinciaal domein Den Blakken te kappen, zijn helaas in een nieuwe fase getreden. Het plantencentrum heeft immers officieel een aanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid om het kapverbod op te heffen. Natuurpunt, Leefmilieu Wetteren en Vereniging Bos in Vlaanderen betreuren heel erg dat die stap is gezet. Bovendien blijkt de oppervlakte bos die zou verdwijnen nog groter dan aanvankelijk gedacht: geen 2 maar 2,5 ha wordt bedreigd.

De aanvraag van het Plantencentrum om het kapverbod op te heffen, is de eerste stap naar een kapvergunning. De Provincie, die eigenaar is van het domein, bevestigde tijdens de jongste vergadering van de Wetterse MiNa-raad dat het Plantencentrum die aanvraag heeft ingediend. Indien de minister van Leefmilieu deze aanvraag goedkeurt, kan het centrum een kapvergunning aanvragen. Ter herinnering: het plantencentrum wil in Den Blakken zijn promotietuin uitbreiden, met de instemming en (logistieke) steun van de Provincie en de gemeente Wetteren. Totnogtoe was er altijd sprake van een ontbossing van 2 ha. Nu blijkt het zelfs meer te zijn: 2,5 ha. op een totale bosoppervlakte van slechts 8 ha. Aangezien de ontbossing centraal rond de bestaande promotietuin zou gebeuren, betekent dit dat het bos herleid wordt tot een arme 'boszoom' rondom de promotietuin. Meer een façade dan een bos, als je het ons vraagt.

Klik hier om de petitie tegen de ontbossing te tekenen!

Waarden

Natuurpunt en Leefmilieu Wetteren hebben zich nooit verzet tegen een promotietuin maar kunnen niet goedkeuren dat er daarvoor een groot stuk bos moet verdwijnen in het hart van een drukke gemeente. De belangrijke rol van een bos in de strijd tegen het dodelijke fijn stof (van onder meer auto's) en de klimaatopwarming is algemeen gekend en erkend. Bovendien heeft het bos een grote maatschappelijke waarde. De Wetteraars houden van dit bos. Dat bewijzen de 200 aanwezigen op de fakkeltocht die we in oktober organiseerden. We lanceerden toen ook een petitie waarop nu al ruim 600 handtekeningen staan. Dit is zeker geen kleine groep, zoals wel eens wordt beweerd.

Ten slotte is ook de ecologische waarde van dit bos zeker niet onbelangrijk, zo net naast een erkend Vlaams natuurreservaat (Warandeduinen-Speelbos). Het goedgekeurde bosbeheersplan van de Provincie zal die ecologische waarde nog sterk doen stijgen de komende jaren.

Zinloos

Ons protest is, zoals gezegd, niet gericht tegen de sector van de boomkwekers maar wel tegen een zinloos plan. Dat een grotere promotietuin de sector van de boom- en sierteelt zou helpen, durven we te betwijfelen. Er bestaan noch cijfers noch onderzoeken over de impact van de huidige promotietuin, laat staan over een uitgebreide promotietuin. Waarom dan veel (gemeenschaps)geld en energie steken in een plan die de sector niet vooruit helpt maar een groot stuk bos voor altijd doet verdwijnen?

De totale kosten kunnen 100.000 euro bedragen voor onder meer het plantklaar maken van den Blakken, de uitvoering van een studie naar de mogelijke impact van de boskap ('passende beoordeling' in het jargon), het aankopen van een terrein en het aanplanten van ongeveer 5 ha bos als compensatie.

We beloven acties

Natuurpunt en Leefmilieu Wetteren, met de steun van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV), hebben aangekondigd om hun verzet tegen de plannen nog op te voeren. Onze argumenten gelden immers nog altijd en bovendien geniet dit bos een grote juridische bescherming, niet alleen als bos maar ook als een beschermd landschap. We hebben besloten onze petitieactie uit te breiden en met de petitielijst naar de minister van Leefmilieu Crevits te gaan. Andere acties zitten nog in pijplijn. Als het zover komt zullen we ook alle juridische middelen aanwenden tegen dit plan. Natuurpunt en Leefmilieu Wetteren blijven, zoals eerder gezegd, bereid tot een dialoog met alle betrokkenen.

Zie ook:

Biodiversiteit Dossiers Actualiteit
Biodiversiteit Dossiers Persberichten