Biodiversiteit  Werkgroepen  Voorstelling Uilenwerkgroep (UWG) Scheldeland 

Activiteiten:

Afgelopen activiteiten:

 

Geschiedenis

Foto: Koenraad Bracke

Het is nu meer dan 10 jaar geleden dat de afdeling Scheldeland van De Wielewaal meewerkte aan de inventarisatie van de Steenuil in Vlaanderen. Gedurende 3 jaar (1998-2000) werden door ongeveer 400 vrijwilligers meer dan 3000 vierkante kilometer geïnventariseerd. De resultaten werden gepubliceerd in een speciaal nummer van Oriolus (jaargang 67, november 2001). De Steenuil blijkt in heel wat landen achteruit te gaan, maar in ons afdelingsgebied werden er toen nog heel wat Steenuilen op kaart gezet.

Uilen in het Scheldeland

De Ransuil broedt nog elk jaar in de Kalkense Meersen. Terwijl de Steenuil zich vooral laat horen in de winter, zijn het bij de Ransuil de jongen die het meeste geluid maken. Zij laten 's nachts in de zomer hun eindeloze bedelroep horen. Aan de rand van de meersen kan men de bekende roep van de Bosuil horen, hetzelfde geluid als dat van een uil in een film. Om een Kerkuil te zien in de buurt van de Kalkense Meersen moet je al wat meer geluk hebben. Van deze laatste soort zijn er maar weinig te vinden in ons afdelingsgebied.

De Rode Lijst

In Nederland staan de Steenuil en de Kerkuil op de rode lijst. De Steenuil is daar de laatste 50 jaar met meer dan 80% achteruitgegaan. De Kerkuil zit daar dankzij de hulp van velen weer in de lift. Het is dus mogelijk om deze prachtige vogels te helpen. In een aantal andere afdelingen van Natuurpunt gebeuren er al acties rond uilen. De Kerkuilwerkgroep Vlaanderen voert al meer dan 30 jaar actie (vooral plaatsen, opvolgen en onderhouden van nestkasten), maar ons afdelingsgebied vormt daarbij een witte vlek.

Uilenwerkgroep

Daarom zijn we ook hier met een uilenwerkgroep gestart. Het is in de eerste plaats de bedoeling om de bestaande broedplaatsen te beschermen. Daarvoor is het nodig om in een eerste fase te inventariseren, te beginnen met de Steenuil en de Bosuil in de winter. Daarna wordt gestart met het plaatsen van nestkasten voor Steenuil en Kerkuil (in samenwerking met het Regionaal Landschap Schelde-Durme).

Wie doet er mee?

Iedereen die een groot hart heeft voor uilen en hieraan wil meewerken, kan zijn naam doorgeven. Hij krijgt dan geregeld een uitnodiging in de bus voor de bijeenkomsten en de activiteiten van de Uilenwerkgroep. De informatie zal ook verschijnen op de website van Natuurpunt Scheldeland. Ook alle waarnemingen van uilen zijn welkom op onderstaand adres.

Contactadressen

Koenraad Bracke (kobra22 at pandora.be)
Robby Herfs (tsd05151 at scarlet.be)

Zie ook:

Biodiversiteit Werkgroepen Plantenwerkgroep
Biodiversiteit Werkgroepen Beheerwerkgroep